Klicka baggarna för blogg i ämnet!

Ovan tillagt 2008-11-19

 

Info från AKREP

 

----- Original Message -----

From: AKREP

To:

Sent: Wednesday, December 28, 2005 9:44 PM

Subject: Fw: Ang. Klädmal - frågor

 

Hej på er alla, och ett Gott Nytt Mattår!

Som sann äggälskare och djurvän har jag försökt få fram lite fakta om malen - och framför allt deras ägg.

Läs mina frågor till Naturhistoriska Muséet i Gbg nederst på detta mail, samt svaret jag fick.

Hoppas att det kan vara till glädje ( ? ) för er.

Lasse Jurell

 

----- Original Message -----

From: Jurell, Lars

To: Lars Jurell

Sent: Wednesday, December 28, 2005 8:31 AM

Subject: VB: Ang. Klädmal - frågor

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [mailto:info.naturhistoriska@vgregion.se]
Skickat: den 23 december 2005 08:24
Till: Jurell, Lars
Ämne: Ang. Klädmal - frågor

Hej!  Jag citerar en av våra vanligaste handböcker i ämnet (Mourier - Winding): "En klädesmal kan lägga över 100 ägg. Dessa ser man sällan, eftersom de är helt små, vitaktiga , och läggs i tygveck eller mellan håren i mattor och pälsverk. ... Exkrementerna har samma färg som födan och är närmast runda. Det är dessa som ofta uppfattas som malägg." Beträffande bekämpning (enligt Monica Åkerlund /PreMal): "Vid upprepad temperaturväxling mellan 0 och -5 grader eller någon timmes frysning under -10 grader dödas alla stadier." Det låter ju hoppfullt!

m v h   Torkel Hagström 

-----"Jurell, Lars" <> skrev: -----

Till: <>
Från: "Jurell, Lars" <:Lars.Jurell>
Datum: 2005-12-22 15.24
Ärende: Klädmal - frågor

Hej
Vi är en förening som samlar på gamla textilier där vi ofta stöter på mal som äter av ullgarnet.
Och diskussion uppstår om malens ägg. Larver och mal med vingar är vi redan väl förtrogna med!

I en gammal textilväska kan hittas rester efter malens puppa som ett vitt tunt skikt där troligtvis larven spunnit in sig före förpuppning.

Men sedan finns i skrymslena även större eller mindre mängd av vad jag tror är larvens avföring men som andra säger är malens ägg.

Storlek som mycket finmalet kaffe. Och för mig påminner det om avföring som man ser från andra smålarver på trädgårdsbord  o.dyl. ute.

Viktigt för oss är att veta vilket det är - avföring är ju ofarligt men ägg kan sprida malproblemen.
- Hur ser man om det är ägg?
Om man vill bli av med ev. mallarver och ägg i en textil har vi hört att man kan lägga den i frysbox under en tid.
- Räcker det med 1 vecka i normal "hemmafrystemp", d.v.s. runt -20 grader?

Tacksam för svar till denna mailadress eller till

lars.jurell@swipnet.se

Lars Jurell